jizda.unas.cz
Jízda

Jízda

OBČANSKÉ SDRU?ENÍ

Z?-M.Kudeříkové 14/1143

736 01 Havířov-Město

IČO: 26983010

 Datum: 18. 09. 2021   | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy |
   

  Čtenář
Uživatelské jméno:
Heslo:


! Registrace čtenáře !


  Fandí nám
Poradenské středisko pro matky s dětmi Pekárna MAYAK - nejlep?í

Nadace dětský mozek Nadace divoké husy

Emco Moravskoslezský kraj

Sportovní klub vozíčkářů Frýdek Místek

  akce Jízdy
Untitled Document
zatím nee

  Info o Vás
IP adresa:35.172.203.87
Datum:18. 09. 2021
Čas:18:53
Svátek má:Kryštof
zítra:Zita

  U? nás nav?tívilo
Celkem2066096
Září2792
Dnes199

Tyto stránky si právě prohlíží 1 člověk.

© Pavel Kolarczyk 2005

    Počet zobrazených článků: 11 (z celkem 11 nalezených)    

Setkání
(jizda, Schůze, 06.03.2009)


POZVÁNKA

na setkání přátel a příznivců sdru?ení JÍZDA
 
KDY: 21.3. 2009 od 15.00 hod.
KDE: poradna RaD, Atriová 5, Havířov
 
 
Program:
- uvítání po dlouhém čase
- informace o činnosti sdru?ení
- plány na tento rok
- sepsání va?ich po?adavků, co by jste uvítali v legislativě /změny k lep?ímu/, předání na akci ZA LANO
- va?e kladné i záporné zku?enosti v péči o va?e děti
- diskuse
 
Prosím moc, potvrďte svou účast.
 
Kafe, čaj, občerstvení zaji?těno. Uděláme si pěkné posezeníčko.
Dětičky mů?ou s vámi, ale asistenci nezaji??ujeme.
 
Tě?ím se na setkáni se v?emi.

Jarní setkání
(jizda, Schůze, 20.03.2008)
Untitled Document
 
 
 
 
JARNÍ SETKÁNÍ
 
pro v?echny příznivce Jízdy
 
KDY : 19.4. 08 od 14.00 hod. /prezentace od 13.30 hod./
                                                      
/sobota se osvědčila/
 

KDE : poradna RaD, Atriová 5, Havířov 

 

PROGRAM :

1. uvítání, nástin novely soc. zákona, co je pro nás důle?ité
 2. pozvánka na aktivitu ZA LANO
 3. novinky z magistrátu
 4. věčné téma ? asistence ve ?kolách
 5. diskuse, návrhy 
 
Kafe, čaj a pitný re?im zaji?těn. Ratolesti vítány.

 

PROSÍM NAHLASTE SVOU ÚČAST do 17.4. 08 /mailem, SMS, tel./

 

Děkuji Zdeňka Vavrouchová /77 66 924 05/

 

Jarní JÍZDA se na vás tě?í, tak přijďte

Setkání
(jizda, Schůze, 22.02.2008)
Untitled Document

 

 

Pozvánka

na setkání přátel JÍZDY

 

 

KDY: 1.3. 2008, od 14.00 hod. /prezentace od 13.30 hod./

KDE: poradna RaD, Atriová 5, Havířov
 

Program:

1. uvítání, zhodnocení roku 2007

2. co naplánovat v roce 2008 /plavání, cvičení, svoz do ?kol, akce pro děti ?/

3. diskuze, novinky, návrhy, nápady

4. narozeninový přípitek /můj/

Srdečně zve JÍZDA, tradáááá?

 

Tě?ím se na v?echny, dlouho jsme se neviděli.
 
mů?ete vzít na setkání JíZDY  i své ratolesti,
nebo? nám v  RaDu vy?li vstříc, za co? moc děkuji.

Setkání
(jizda, Schůze, 18.10.2007)
 
 
 
POZVÁNKA 
 
na setkání členů o.s. Jízda

30.10. 2007 od 15.00 hod.  

spec.tř. na Z?-M.Kudeříkové 14, HAVÍŘOV-Město

Program:
   

1.      aktivity v novém ?kolním roce /plavání, cvičení/

2.      návrhy a volba předsedy

3.      diskuse, náměty

 

Srdečně zve výbor o.s. Jízda

kontakt: 77 66 924 05


Setkání
(jizda, Schůze, 26.04.2007)
Untitled Document

 

Vá?ení a milí,

dovolote, abych Vás pozvala dne 3.5. 2007 na setkání členů a příznivců JÍZDY.

 Začátek je v 13.30 hod., konec 15.00 hod.

Místo: spec. tř. 3.C na Z?- M.Kudeříkové.

 Program:

 •  hospodaření a přehled činnosti sdru?ení v roce 2006
 •  akce pro rok 2007
 •  zaji?tění BAMBIRIÁDY
 •  volba hospodáře
 •  va?e návrhy, podněty, co bychom mohli rozjet
 •  

  Srdečně zve na diskuzi a na kafe

   Zdeňka Vavrouchová


  Valná hromada
  (jizda, Schůze, 08.01.2007)
  Untitled Document

   

   

  POZVÁNKA


  na setkání ? valnou hromadu členů o.s. Jízda

  25.1. 2007 od 15.30 hod.

  tř.3.c na Z?-M.Kudeříkové


  Program:

  1. přehled činnosti v roce 2006

  2. návrhy a potřeby v novém roce 2007

  3. změny ve výboru sdru?ení

  4. informace o svozové slu?bě

  5. pozvánka na seminář pana Jůna ~APLA Praha v březnu

  6. diskuse, náměty  Srdečně zve výbor o.s. Jízda  Setkání
  (jizda, Schůze, 23.03.2006)
   
   
   
  POZVÁNKA 
   
  na setkání členů o.s. Jízda

  13.4. 2006 od 15.00 hod.

  Pozor změna!! Poradna RaD,

  Atriová 5, Havířov-Město

   

  Program:
     

  1.      informace z akce ZA LANO ? Brno

  2.      účast na Bambiriádě

  3.      příprava akce ?Největ?í jedlík?

  4.      členské příspěvky

  5.      diskuse, náměty

   

   

  Srdečně zve výbor o.s. Jízda

  kontakt: 77 66 924 05


  ZA LANO
  (Pavel Kolarczyk, Schůze, 11.11.2005)
  Untitled Document

  JAK SE TÁHNE ZA LANO,

   

  Ve čtvrtek 10.listopadu proběhlo v centru Ostravy v budově ostravsko-opavského biskupství první setkání aktivity rodičů dětí s tě?kým zdravotním posti?ením příznačně nazvané  ZA LANO, které uspořádalo Centrum pro odinu a sociální péči v Ostravě.

  Na celodenní akci se se?lo asi třicet rodičů, z nich? vět?ina aktivně pracuje v různých občanských sdru?eních ve svých městech. Byli zde zástupci z pěti krajů republiky a k nejvzdáleněj?ím patřili rodiče z Brna, Svitav, Jihlavy a Hodonína. Celé setkání bylo velice srdečné, otevřené a konstruktivní. Rodiče mezi sebou přivítali také vzácné hosty ? paní primářku porubského rehabilitačního stacionáře MUDr.Janu Robenkovou a vedoucí Poradenského střediska RaD z Havířova Mgr.Květu Staňkovou, která také moderovala odpolední část.

  Rodiče se společně zamý?leli nad tím, které podmínky a slu?by u nás jsou dobře nastartované a kde naopak jsou největ?í překá?ky pro důstojný ?ivot rodin, které pečují o dítě, či mladého člověka s tě?kým zdravotním posti?ením.V dopolední části se pracovalo ve třech pracovních skupinách a odpoledne pak byla společná prezentace výsledků s diskusí.

  Rodiče velmi ocenili rozvoj nových slu?eb osobní asistence, respitní péče apod., zároveň v?ak vnímají nekoncepčnost ve financování a tudí? velkou nestabilitu a nedostupnost těchto slu?eb. Rodiče vítají integraci dětí do ?kolství i společnosti, ale také poukazují na celou řadu překá?ek a nevytvořených podmínek ze stran státních institucí, ministerstvy počínaje. Velmi bolavou oblastí je nejistá budoucnost dne?ních dětí ? tedy návaznost dal?ího vzdělání (střední, praktické ?koly), návaznost slu?eb (osobní asistence apod.), zaji?tění důstojnosti a samostatnosti (chráněné bydlení apod.). Cílem rodičů je do budoucna vytvářet přímý aktivní tlak na legislativní a jiné překá?ky, s cílem zlep?it neutě?ené postavení těchto rodin.

  Byl to den plný podnětů, nápadů, zku?eností, pro?itků, nadějí i obav z budoucnosti. Myslím, ?e v?ichni byli společným setkáním velmi mile překvapeni a naplněni. Nakonec se přítomni rodiče dohodli také na pří?tí ZA LANO v Brně v březnu pří?tího roku. Tohle lano je pořádně dlouhé (a snad bude i dosti pevné) a mohou se ho chytit také dal?í rodiče i z jiných míst republiky.


  Končí ?kola
  (jizda, Schůze, 15.06.2005)

  Hola, hola, končí ?kola

  a tak máme důvod se sejít v?ichni ?kolou a ?kolkou povinni

  30.6. v 9.30 hod.

  na terase Zámečku /u letního koupali?tě/

  Program:

  1. posezení v?ech členů a příznivců Jízdy nad malou i vět?í dobrotou

  2. debata nad chystaným seminářem Květky Staňkové-alternativní komunikace

  3. návrhy a postřehy k dal?í činnosti Jízdy

  Srdečně zve výbor Jízdy


  Setkání
  (jizda, Schůze, 24.02.2005)
  POZVÁNKA

   

   

  POZVÁNKA

   

  Na setkání o.s. JÍZDA

  7.4.2005 v 16.00 hod.

  v na?í ?kole, tj. Z?-Kudeříkové, přízemí tř. 1.c /na proti nemocnice, vjezd do slepé ulice, nakonec ulice, chodníkem vpravo obejít budovu ?koly, vpravo je vchod/

   

  Program :

  • informace o dotaci z magistrátu /zasedání zastupitelstva 4.4./
  • informace o cvičení rodičů a dětí
  • seminář 26.-27.4. téma:Postupy při oprávněných nárocích vůči dětem i dospělým

  • diskuze

   

  Srdečně zve výbor o.s. JÍZDA


  Mimořádné shromá?dění
  (jizda, Schůze, 28.01.2005)
  POZVÁNKA

                    POZVÁNKA

   

  Na mimořádné shromá?dění o.s. JÍZDA

  28.1.2005 od 15.00 ? 16.00 hod.

  Poradna RaD, Havířov Město, Atriova 5 /p. Staňková/

   

                       Program :

   

  • předání dotazníků pro poradnu R-R
  • informace o projektech
  • volba 1 člena kontrol. orgánu
  • registrace nových členů

   

                                Srdečně zve výbor o.s. JÍZDA


    ! Neřehlédněte !
  Hledáme firmu nebo soukromníka podnikající ve slu?bě ?přeprava osob? , který by pravidelně vozil děti s posti?ením do ?kolních zařízení

  více zde

  výroční zpráva 2007

  výroční zpráva 2006

  výroční zpráva 2005

  ke sta?ení zákon o sociálních slu?bách

    Setkání členů os. JÍZDA
  Untitled Document
  není stanoveno, ukončujeme svoji činnost

    Plavání
  Untitled Document

  plaveme

  termíny

  20.11.2008

  čtvrtky

  co 14 dnů (bude upřesněno)

  16.00 - 17.00 hodin

  více se dozvíte zde    Co se pí?e o zdraví ...

    Kalendář
  <<  Září  >>
  PoÚtStČtSoNe
    1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30    

    náhodná fotka v galerii
  Čáry máry - 4
  Čáry máry ... - 4
  zobrazení: 1055
  známka: 2.00


    Počasí