Setkání
Autor: jizda <info(at)jizda.unas.cz>, Téma: Schůze, Vydáno dne: 06. 03. 2009

POZVÁNKA

na setkání přátel a příznivců sdru?ení JÍZDA
 
KDY: 21.3. 2009 od 15.00 hod.
KDE: poradna RaD, Atriová 5, Havířov
 
 
Program:
- uvítání po dlouhém čase
- informace o činnosti sdru?ení
- plány na tento rok
- sepsání va?ich po?adavků, co by jste uvítali v legislativě /změny k lep?ímu/, předání na akci ZA LANO
- va?e kladné i záporné zku?enosti v péči o va?e děti
- diskuse
 
Prosím moc, potvrďte svou účast.
 
Kafe, čaj, občerstvení zaji?těno. Uděláme si pěkné posezeníčko.
Dětičky mů?ou s vámi, ale asistenci nezaji??ujeme.
 
Tě?ím se na setkáni se v?emi.