Čáry máry ..
Autor: jizda <info(at)jizda.unas.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 01. 07. 2008

Čáry máry pro děti


Očanské sdru?ení JÍZDA z Havířova společně s Poradnou pro rodinu a dítě /RaD/ nemohli neoslavit Den dětí. Se?li jsme odpoledne 7.6.08 v RaDu, abychom vesele zadováděli s na?imi dětmi s posti?ením i bez.

Příchozí rodiče a děti jsme uvítali malinkým zvířátkem a keramickými autíčky jako?to symbol sdru?ení Jízda. Na krk dostaly děti kartičku, s kterou si pro?ly různé disciplíny - házení míčků do ko?e nebo na terč, ku?elky, skládání a doplňování obrázků se zavázanýma očima, trefování proudem vody do kruhu, vymalování keramických autíček. Ka?dý úspěch byl zaznamenán jako obrázek.  Kartičku plnou obrázků pak děti mohly v bufetu vyměnit za sladkosti, koláče nebo ?pekáčky.

Během zápolení a dovádění dětí s balónky, si dospěláci mohli prohlédnout výstavu výtvarných i rukodělných prací dětí. Co v?echno děti doká?ou vyrobit, nakreslit nebo namalovat při?el ocenit  i ředitel soc. slu?eb pan Milan Černý.  

Dobrá pohoda u ?álku kávy nebo čaje rodiče spojovala, rádi si pohovořili o svých radostech i starostech, které nás provází s na?imi dětmi. U táboráku nám hrála kytara, tak?e jsme se loučili zvesela.
 

Veliké díky patří aktivním rodičům Jízdy, kteří akci připravili, poradně RaD za prostory a spolupráci, třem milým studentkám Baron school za výpomoc u disciplín a pekařství  MAYAK za opravdu kouzelné koláčky.
 
Za sdru?ení  JÍZDA  Zdeňka Vavrouchová
     adresa: Z?-M.Kudeříkové 14, Havířov,
     web:jizda.unas.cz
     e-mail:zdenka.vavrouchova@tiscali.cz
     mob:77 66 924 05